ตรวจหวย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจหวย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลละ 2,000,000 บาท

สลากกาชาดพิเศษสภากาชาดไทย รางวัลละ 3,000,000 บาท
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลละ 1,000 บาท

566996

352

210

584

526

86

รางวัลที่ 1
พิเศษ
สลากกินแบ่งรัฐบาลกลุ่มที่ 1 รางวัลละ 30 ล้านบาท ชุดที่ 11 หมายเลข 566996
สลากกินแบ่งรัฐบาลกลุ่มที่ 2 รางวัลละ 20 ล้านบาท ชุดที่ 66 หมายเลข 566996
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2
รางวัลละ 100,000 บาท
566995
566997
953009
140640
282630
771127
674367
รางวัลที่ 3
รางวัลละ 40,000 บาท
344929
617234
674421
946004
645055
910822
448657
972327
023692
044371
รางวัลที่ 4
รางวัลละ 20,000 บาท
578436
804722
232672
422815
142533
570858
367935
558587
592460
878157
972225
111139
693231
867357
084350
222237
933237
239066
781988
586011
429927
394059
341029
440480
126904
687721
573314
347963
940131
550495
561094
632449
805834
369367
888349
682278
632438
240485
241262
659297
131234
150595
566904
471814
758854
691213
526460
913580
927003
744536
รางวัลที่ 5
รางวัลละ 10,000 บาท
032393
435083
323939
765918
039903
309768
183738
315697
329119
021396
175649
448859
266805
370328
094017
266636
104811
057408
281050
781295
287240
584232
468236
064884
856651
536479
634449
481009
449909
693173
874398
703864
441172
438179
966104
930909
132590
359422
800011
367837
581673
266140
199721
220729
450154
243762
332602
128202
898708
776558
146019
336474
419368
698340
788435
670669
175370
236228
882157
780739
574038
230366
790358
312455
941350
469634
800226
629152
515808
414532
753960
727670
610299
944668
018426
978440
330813
452163
208191
742100
303099
204118
858022
632793
225047
600161
234712
610942
698464
963319
049971
656072
162593
122358
406292
819721
120213
811644
225355
399934

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>